Last Update

จงอางหางกุด”!! งูจงอางขนาดใหญ่แห่งวัดหนองป่าพง ที่เลื้อยสะกดรอยตาม “หลวงพ่อชา” ไปบิณฑบาตไม่เว้นวันจนชาวบ้านกลัว เหลือเชื่อมากท่านแค่เอ่ยประโยคนี้ออกมา มันก็ไม่ตามหลวงพ่อไปอีกเลย!!!?